כדי להבין כיצד האייקידו עובד יש צורך להבין את העקרונות המשותפים שיש בכל טכניקה. עקרונות אלה הם אבני היסוד של טכניקות האייקידו המהווים את הבסיס של האומנות.

היסודות קיימים בכל טכניקה וקיומם הכרחי כדי שהטכניקה תהיה מוגדרת כאייקידו :

מא וואי – המרחק המינימלי בין התוקף לנתקף המאפשר לנתקף זמן להגיב ולהתגונן.

קי מוסובי – השתלבות עם תנועת התוקף וכיוון התקיפה.

קי נו נגרה – הטיית אנרגית התקיפה לכיוון הרצוי לצורך ביצוע הטכניקה.

שי זה – יציבה נכונה של הגוף, רק כאשר הגוף יציב, הגב זקוף ויש אחיזה טובה בקרקע אפשר לבצע טכניקה באפקטיביות.

קוקיו – תזמון נכון יכול להיות ההבדל בין חיים למוות לכן באייקידו מתרגילים את הגוף להגיב ולהיענות לכל התקפה.

איקיו אונדו – צורת הגנה בסיסית בה הגוף יציב, מרכז הכובד נמוך והגוף פועל בתאום עם עצמו מאפשרת למבצע הטכניקה להסית את ההתקפה ולבצע טכניקה נגדית.

אירימי – כניסת גוף ישירה לביצוע טכניקה תוך כדי הוצאת התוקף משיווי משקל ע"י  "גנבת" המרכז שלו.

טאי סבקי – תנועת גוף בה כל הגוף זז כיחידה אחת באופן חופשי ומשוחרר.

אטמי וואזה – מכה לנקודה רגישה בגוף התוקף שנועדה להמם את התוקף ולעבור לביצוע טכניקה

טאודוקי – שחרור הגוף מאחיזה, היכולת להשתחרר מתפיסה של יד, בגד או חניקה ולעבור לביצוע טכניקה. 

 

ליסודות אלה חשיבות רבה במובן האפקטיביות של הטכניקה . הקפדה על ישום היסודות תקנה למתאמן הרגלים נכונים בהמשך לימודו.